Rozemarijn

  • Rosmarinus officinalis
  • Origine: Marokko / Tunesië / Spanje
  • Plantendeel: bladeren
  • Extractie: distillatie
  • Chemotype: 1,8-cineol, α-terpineol